Aktualizacja rozkładu: Nowy Targ-Harkabuz

17.01.2018
admin

Kategorie:

aktualizacja rozkładów

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu:
- Zmiana dotyczy kursu o 23:00 z Nowego Targu - wykreślone zostało zatrzymanie na przystanku Czarny Dunajec Baligówka (o godz. 23:25).