Aktualizacja rozkładu: Kraków-Rabka

31.05.2018
admin

Kategorie:

aktualizacja rozkładów

RAB-BUS
Kraków-Rabka

Szczegóły zmian:
- Większość kursów (głównie porannych) ma przesunięte godziny odjazdów do przodu o około 10-25 min.
- Usunięto ostatni, niedzielny kurs z Krakowa do Rabki z godziny 20:40. Ostatni, niedzielny kurs z Rabki pozostaje bez zmian.