Utrudnienia w związku z czasowym zamknięciem DK49 w Nowym Targu

20.11.2021
admin

Kategorie:

UTR

W związku z realizacją zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK49 z ul. Szaflarską w m. Nowy Targ otrzymaliśmy informację, że Wykonawca prac przystępuje do kolejnego etapu robót budowlanych.

W dniach od 22.11.2021r. do 26.11.2021r. planowane są utrudnienia w postaci całkowitego zamknięcia DK 49 strona prawa na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania typu rondo z ul. Sikorskiego – odcinek od 0+550 do 1+000. Na ten czas zostanie wprowadzona zatwierdzona czasowa organizacja ruchu polegająca na poprowadzeniu objazdów ulicami DK 47 Krakowska, Szaflarska, Podtatrzańska, Sikorskiego. W tym okresie będą prowadzone prace polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni, układanie warstwy wiążącej nawierzchni, wymiana włazów studni kanalizacyjnych, układanie pętli indukcyjnych do sygnalizacji świetlnej, układanie warstwy ścieralnej nawierzchni. Planowany termin jest to minimalny czas na wykonanie w/w prac i zakłada korzystne warunki atmosferyczne – termin może zatem ulec zmianie.


Uwaga! Rozkłady jazdy nie zostaną zmienione.