Co to są kalendarze kursowania?

Przewoźnik do każdego kursu przypisuje oznaczenie, które informuje, kiedy kurs się odbędzie, a kiedy nie.

Na naszym portalu lekko rozbudowaliśmy te oznaczenia, aby jednoznacznie można było stwierdzić, kiedy dany kurs się odbywa. Te oznaczenia nazywamy kalendarzami kursowania i zawierają one następujące informacje:
- Okres kursowania: Zakres dat, w których rozkład obowiązuje. Poza tym okresem kursy się nie odbywają, chyba że widnieją na liście dodatkowych dni kursowania (patrz poniżej).
- Dni tygodnia: Dni tygodnia, w których kursy się odbywają. Kursy w pozostałe dni tygodnia się nie odbędą, chyba że widnieją na liście dodatkowych dni kursowania (patrz poniżej).
- Wyjątki w kursowaniu: Lista dni, w które kurs się nie odbędzie, pomimo że okres kursowania i dni tygodnia wskazują inaczej. Te dni to najczęściej święta, w które większość kursów się nie odbywa.
- Dodatkowe dni kursowania: Lista dni, w które kurs wyjątkowo się odbędzie, pomimo że okres kursowania lub dni tygodnia wskazują inaczej. Te dni to na przykład długie weekendy, w które część przewoźników uruchamia dodatkowe kursy w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym.

Interpretacja kalendarzy kursowania może sprawiać trudności, dlatego na stronie każdego kursu umieszczamy wskaźnik, który informuje, czy dany kurs się dzisiaj odbędzie, czy nie.

Kalendarze kursowania uwzględniane są także w wynikach wyszukiwania połączenia, a także na stronach przystanków i połączeń.